Lessen van Hitchcock (herziene editie)

Patricia Pisters, Lessen van Hitchcock: een inleiding in mediatheorie (Derde herziene editie. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007) 384 paginas

Het werk van de beroemde film- en televisiemaker Alfred Hitchcock heeft een enorme invloed gehad en bestrijkt een lange periode in de film- en televisiegeschiedenis. Zijn werk vormt de rode draad in deze verhelderende inleiding op de theorievorming over film, televisie en nieuwe media, waarbij de moderne filmtheorie het vertrekpunt vormt voor uiteenlopende methodes van analyse en interpretatie. Aan de hand van de vele studies die er in de loop der jaren over Hitchcock zijn verschenen, worden verschillende theoretische benaderingenuitgelegd en met elkaar vergeleken. Aan bod komen onder meer de auteurstheorie, de semiologie, de theorievorming over gender en postmodernisme, alle uiteengezet, geillustreerd en getoetst aan de hand van Hitchcock's 'lessen' en gerelateerd aan de hedendaagse ontwikkelingen in het medialandschap. In deze herziene editie zijn de hoofdstukken over de invloed van Derrida en Deleuze met betrekking tot de beeldcultuur uitgebereid en worden in het nawoord nieuwe theoretische tendenzen in het  digitale tijdperk aangegeven. Download boek in PDF.

Interview in NRC Handelsblad 14 maart 2013. Download PDF

 

Opereren in de werkelijkheid

Patricia Pisters, Opereren in de werkelijkheid: Politieke cinema en de vrije indirecte rede (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005) 32 paginas

Vanwege de directe band met de massa (‘het volk’) is film een politieke kunstvorm. Waar de klassieke film een volk kan representeren, is dat in de moderne politieke film niet meer mogelijk. Politieke wantoestanden en massale migratiestromen hebben het geloof in een volk ondermijnd. Films kunnen niet langer worden gezien als directe representaties van het volk. De relaties tussen filmmaker en zijn personages, en tussen fictie en werkelijkheid zijn vrij en indirect. Niettemin opereren moderne politieke films als speech acts in de werkelijkheid die ze hierdoor mede vorm geven. Door middel van een analyse van verschillende vormen van cinema (first, second en third cinema) is het mogelijk te zien op welke manieren de vrije indirecte relaties tussen filmmaker en zijn personages en tussen fictie en werkelijkheid worden ingekleurd en is het mogelijk te bepalen wat de politieke dimensie van de hedendaagse cinema is.

Download als PDF

Lessen van Hitchock

Patricia Pisters, Lessen van Hitchcock: een inleiding in mediatheorie (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2002) 328 paginas

Het werk van de beroemde film- en televisiemaker Alfred Hitchcock heeft een enorme invloed gehad en bestrijkt een lange periode in de film- en televisiegeschiedenis. Zijn werk vormt de rode draad in deze verhelderende inleiding op de theorievorming over film, televisie en nieuwe media, waarbij de moderne filmtheorie het vertrekpunt vormt voor uiteenlopende methodes van analyse en interpretatie. Aan de hand van de vele studies die er in de loop der jaren over Hitchcock zijn verschenen, worden verschillende theoretische benaderingenuitgelegd en met elkaar vergeleken. Aan bod komen onder meer de auteurstheorie, de semiologie, de theorievorming over gender en postmodernisme, alle uiteengezet, geillustreerd en getoetst aan de hand van Hitchcock's 'lessen' en gerelateerd aan de hedendaagse ontwikkelingen in het medialandschap.

Madonna

Hannah Bosma and Patricia Pisters, Madonna: De vele gezichten van een popster (Amsterdam: Prometheus, 1999) 204 paginas

Verguisd en aanbeden: Madonna laat niemand onverschillig. Begin jaren tachtig had zij groot succes met haar simpele, aanstekelijke dansmuziek en met haar image als vrijgevochten meid die weet wat ze wil. Eind jaren negentig staat Madonna nog steeds aan de top, met het album Ray of Light. Al die tijd heeft zij met een groot scala aan muziek, videoclips, films en shows haar verschijning vele vormen gegeven.

Hoe speelt Madonna met het verlangen van het publiek om 'de ware Madonna' te leren kennen? Wat kan er over Madonna's muziek gezegd worden? En over haar stem? Hoe breekt haar album Erotica met gangbare opvattingen over vrouwelijke erotiek?

In dit boek wordt op toegankelijke wijze een dialoog aangegaan met de debatten en studies over Madonna en met recente ontwikkelingen in het denken over muziek, film en vrouwelijkheid. Daarbij worden aspecten van Madonna's werk besproken die tot nu toe onbelicht zijn gebleven. Madonna's veelzijdige werk wordt onder de loep genomen: de dubbele bodems in haar songteksten, de verwijzingen naar bekende Hollywoodfilms in haar videoclips, haar prestaties als actrice. Zo zien we hoe steeds thema's terugkeren: macht, vrouwelijkheid, seksualiteit, liefde en religie. Gaandeweg ontstaat er een rijk beeld van haar werk.

Lees meer over dit boek op de site van Hannah Bosma.