Felix & Sophie: Het Denken van Deleuze

Posted in Events on

Felix & Sophie op 16 mei 2017

Hoe werkt het denken van Gilles Deleuze?

 

De filosofie van Gilles Deleuze staat bekend als uiterst moeilijk, en niet zonder reden. Zij staat bol van neologismen, waaronder transcendentaal-empirisme, deterritorialisatie, lichaam-zonder-organen, immanentievlak en vluchtlijn. Achter deze enorme woordenbrij treft men bovendien ook nog eens een grootse systematiek.

Ondanks de complexiteit wint Deleuze vandaag de dag wel enorm aan populariteit. Zijn denken wordt in de meest diverse kringen toegepast: metafysici, antimetafysici, nihilisten, theologen, literatoren, filmmakers, management-specialisten, wiskundigen en chaostheoretici – allen hechten zij een groot belang aan het werk van deze Fransman. Deze avond zullen we Deleuze’s bijdrage aan twee domeinen van de filosofie onder de loep nemen: de metafysica en de esthetica.

Binnen het metafysische denken heeft Deleuze een unieke positie. Hoewel hij bijvoorbeeld bekend staat als postmodern, moet Deleuze niks hebben van het einde van de metafysica. Deleuze is veeleer een realist: in zijn denken ontwaart hij structuur in een wereld zonder God - geen pure chaos, geen universele kosmos maar een ‘chaosmos’. Met behulp van concepten als ‘verschil’, ‘multipliciteit’, ‘ rizoom’ of ‘assemblage’ maakt hij de oneindige hoeveelheid verschillende dingen van de wereld tot zijn uitgangspunt terwijl hij die op hetzelfde moment binnen één en hetzelfde denkraam probeert te vangen.

Ook binnen de esthetica is Deleuze’s denken invloedrijk. Voorop daarin staat het soort ervaring dat de kunsten ons bieden. Waar de filosofie volgens hem vooral concepten moet creëren, creëert de kunst namelijk ‘een brok ervaring’ in de vorm van een affect of percept. Aan die percepten moet de filosoof proberen in een concept uitdrukking te geven. In zijn invloedrijke studies over film doet Deleuze dat bijvoorbeeld door het soort ervaring dat de film ons biedt nader te articuleren. We moeten films volgens hem niet beschouwen als een aaneenschakelijking van losse momentopnames, maar als een ondeelbare fluïde beweging. Gewapend met dat inzicht buigt hij zich over het effect van die beelden, een effect ‘op de hersenen’ in plaats van de geest.

Aan de hand van deze twee dimensies, het metafysische en het esthetische, zullen we niet alleen proberen de complexe logica van Deleuzes denken te ontrafelen maar ook te demonstreren hoe zijn denken werkt.

Met: Patricia Pisters 

Emerald Transmutations Fiber Festival

Posted in Events on

Emerald Transmutations is part of the EYE on ART program curated by the FIBER FESTIVAL

Black Rebels at IFFR

Posted in Favorites on

image: Afronauts (Frances Bodomo, 2014)

International Film Festival Rotterdam 25 Jan - 5 Feb 2017) - what a great line up of films, installations and events, such as the Balck Rebels program:

Many democratic societies are facing the implications of the cultural divide and emerging racism. In film history there is no other movement that has been investigating and addressing these issues as thoroughly as black cinema. Filmmakers throughout the African diaspora have been commenting on this divide, since the birth of cinema up until this very day. In Black Rebels IFFR presents films about and predominantly by black people resisting this divide. The programme features Dutch and European premières and classics in all genres. There is plenty of variety from feature films, short films, drama, (music) documentaries to experimental films, science fiction and video art. Barry Jenkins, the director of Moonlight will give a masterclass, there will be exhibiting art installations from Keith Piper (Robot Bodies) and Tirzo Martha (Testament of Hope and Failutre) and there will be various talks with filmmakers. The Black Rebels programme will also host a vibrant four-hour talk show, Minding the Gap, that will not only discuss the cultural divide, but also the rich influence of black culture on the arts. The talk show will feature guests including prominent director Charles Burnett of the L.A. Rebellion film movement.

Emerald Transmutations at the Alchemy Film Festival

Posted in Events on

Emerald Transmutations

An experiment in digital alchemy inspired by the surrealist parlour game Exquisite Corpse and by the Emerald Tablets, the foundational hermetic text in Western alchemy. Starting with the “prima materia” of two scenes from celluloid film history, the combined scenes were passed along between seven “digital alchemists” who each performed a process of transmutation on the material in an attempt to turn base metal into gold. By Ian Magor, D.N. Rodowick, Jacques Perconte, Polly Stanton, David Verdeure, Rosa Menkman & Patricia Pisters. / 00:19:00 / 2016 / United Kingdom / World Premiere at the Alchemy Film Festival. I will also present at the artist' filmmaking symposium.

 

Necsus #10 Home

Posted in Favorites on

Necsus # Home is online now.

Svyato

Posted in Favorites on

Film from Victor Kossakovsky from 2005. Discovering a sense of self captured in a mirror. Director Kossakovsky covered for two years all mirrors from Svyato. His two year old son Svyato is now going to discover himself in the mirror.