Op deze pagina staat een sellectie van artikelen die online toegankelijk zijn.

Chantal Akerman: "Lachen in de Onmogelijkheid"

Op 5 Oktober 2015 overleed Chantal Akerman op 65-jarige leeftijd. Op haar 25ste debuteerde ze met een meesterwerk. Lees meer in De Filmkrant, #381 November 2015, p. 39. PDF versie is hier te lezen.

Door Nieuwsgierigheid Gedreven

Column over nieuwsgierigheid in de wetenschap. Uitgesproken op 10 juni 2015 voor Jose van Dijck's afscheid als voorzitter van SPUI25. Hier te lezen in PDF.

Controle op Controle

Over het vastgelopen academische systeem. In De Groene Amsterdammer 11 maart 2015. In PDF hier te vinden.

Film laat je heel dicht bij een gevoel komen

See here for Interview in Het Parool 8 November 2014.  See also Interview Het Parool 8 Mei 2013.

Media als 'Beinvloedingsmachines'

De tekst van een voordracht voor de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid tijdens het symposium "Waanzin en Media" op 26 september 2014 is online gepubiceerd in het Tijdschrift voor Mediageschiedenis.   Download PDF.

Van bioscoopscherm naar hersenen

Een interview met Patricia Pisters door Kayleigh Tervooren (Journalistiek, Universiteit van Leiden)

Naast een aantal filmposters hangt een print van Muybridge, de grondlegger van het bewegende beeld. Dit is het kantoor van een filmwetenschapper in hart en nieren. ‘Ik ontdekte film toen ik in Frankrijk studeerde. Daar werd film serieus genomen en er heerste een echte cinefiele cultuur. Ik besefte dat je veel meer met film kan dan er met popcorn naar kijken’, vertelt Patricia Pisters, hoogleraar Filmwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.