Mind the Screen

Jaap Kooijman, Patricia Pisters and Wanda Strauven (eds), Mind the screen: Media concepts according to Thomas Elsaesser (Amsterdam University Press, 2008) 376 pages

Mind the Screen pays tribute to Thomas Elsaesser, a pioneering and leading scholar in the field of film and media studies. The contributions present a close-up of media concepts developed by Elsaesser, providing a mirror for all types of audiovisual screens, from archaeological pre-cinematic screens to the silver screen, from the TV set to the video installation and the digital e-screen, and from the city screen to the mobile phone display. The book is divided into three 'Acts': Melodrama, Memory, Mind Game; Europe-Hollywood-Europe; and Archaeology, Avant-Garde, Archive.

This title is available in the OAPEN Library.

Lessen van Hitchcock (herziene editie)

Patricia Pisters, Lessen van Hitchcock: een inleiding in mediatheorie (Derde herziene editie. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007) 384 paginas

Het werk van de beroemde film- en televisiemaker Alfred Hitchcock heeft een enorme invloed gehad en bestrijkt een lange periode in de film- en televisiegeschiedenis. Zijn werk vormt de rode draad in deze verhelderende inleiding op de theorievorming over film, televisie en nieuwe media, waarbij de moderne filmtheorie het vertrekpunt vormt voor uiteenlopende methodes van analyse en interpretatie. Aan de hand van de vele studies die er in de loop der jaren over Hitchcock zijn verschenen, worden verschillende theoretische benaderingenuitgelegd en met elkaar vergeleken. Aan bod komen onder meer de auteurstheorie, de semiologie, de theorievorming over gender en postmodernisme, alle uiteengezet, geillustreerd en getoetst aan de hand van Hitchcock's 'lessen' en gerelateerd aan de hedendaagse ontwikkelingen in het medialandschap. In deze herziene editie zijn de hoofdstukken over de invloed van Derrida en Deleuze met betrekking tot de beeldcultuur uitgebereid en worden in het nawoord nieuwe theoretische tendenzen in het  digitale tijdperk aangegeven. Download boek in PDF.

Interview in NRC Handelsblad 14 maart 2013. Download PDF

 

Opereren in de werkelijkheid

Patricia Pisters, Opereren in de werkelijkheid: Politieke cinema en de vrije indirecte rede (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005) 32 paginas

Vanwege de directe band met de massa (‘het volk’) is film een politieke kunstvorm. Waar de klassieke film een volk kan representeren, is dat in de moderne politieke film niet meer mogelijk. Politieke wantoestanden en massale migratiestromen hebben het geloof in een volk ondermijnd. Films kunnen niet langer worden gezien als directe representaties van het volk. De relaties tussen filmmaker en zijn personages, en tussen fictie en werkelijkheid zijn vrij en indirect. Niettemin opereren moderne politieke films als speech acts in de werkelijkheid die ze hierdoor mede vorm geven. Door middel van een analyse van verschillende vormen van cinema (first, second en third cinema) is het mogelijk te zien op welke manieren de vrije indirecte relaties tussen filmmaker en zijn personages en tussen fictie en werkelijkheid worden ingekleurd en is het mogelijk te bepalen wat de politieke dimensie van de hedendaagse cinema is.

Download als PDF

Shooting the Family

Patricia Pisters and Wim Staat (eds), Shooting the Family: Transnational Media and Intercultural Values (Amsterdam University Press, 2005) 224 pages

Shooting the Family, a collection of essays on the contemporary media landscape, explores ever-changing representations of family life on a global scale. The contributors argue that new recording technologies allows families an unusual kind of freedom—until now unknown—to define and respond to their own lives and memories. Recently released videos made by young émigrés as they discover new homelands and resolve conflicts with their parents, for example, reverberate alongside the dark portrayals of family life in the formal filmmaking of Ang Lee. This book will be a boon to scholars of film theory and media studies, as well as to anyone interested in the construction of the family in a postmodern world.

The Matrix of Visual Culture

Patricia Pisters, The Matrix of Visual Culture: Working with Deleuze in Film Theory (Stanford University Press, 2003) 288 pages

This book explores Gilles Deleuze's contribution to film theory. According to Deleuze, we have come to live in a universe that could be described as metacinematic. His conception of images implies a new kind of camera consciousness, one that determines our perceptions and sense of selves: aspects of our subjectivities are formed in, for instance, action-images, affection-images and time-images. We live in a matrix of visual culture that is always moving and changing. Each image is always connected to an assemblage of affects and forces. This book presents a model, as well as many concrete examples, of how to work with Deleuze in film theory. It asks questions about the universe as metacinema, subjectivity, violence, feminism, monstrosity, and music. Among the contemporary films it discusses within a Deleuzian framework are Strange Days, Fight Club, and Dancer in the Dark.

 

Link to Stanford University Press

Beeldritsen

Tessa Boerman, Patricia Pisters en Joes Segal (eds) Beeldritsen: visuele cultuur en etnische diversiteit in Nederland Amsterdam: De Balie, 2003) 117 pages

In een visuele cultuur wordt identiteit in toenemende mate bepaald door beelden waaraan we ons spiegelen. In een multiculturele samenleving ritsen diverse etnische beeldtradities in, en net zo gemakkelijk weer uit elkaar. Wie in die dynamiek van confrontatie en associatie verdwaald raakt loopt het risico in het dagelijks spraakgebruik te worden weggezet als 'bounty', 'cosby', 'uncle Tom', 'sellout' of 'wannabe'.