Sleutelteksten Film en Mediatheorie, deel 2

Het tweede deel van de serie Sleutelteksten in film- en media-theorie is gewijd aan de klassieke en moderne filmtheorie, vanaf 1945 tot aan 1976. In deze periode ging de aandacht allereerst uit naar de aard en status van de film, gevolgd door interesse in de taal en vertelwijze van de film. Zo bevat dit deel beschouwingen over enkele doorslaggevende ontwikkelingen in de naoorlogse film, waaronder het Italiaanse neorealisme en de Franse Nouvelle Vague, de bloei van Hollywood, en de ‘auteurtheorie’. Vanaf de jaren zestig wordt de film voorwerp van academische studie, en bieden disciplines als linguïstiek, semiotiek en psychoanalyse nieuwe gereedschappen voor de analyse van de film. De in deze periode ontwikkelde theorieën hebben een blijvend stempel gedrukt op de moderne filmwetenschap.

De hier verzamelde teksten bieden een overzicht van de belangrijkste theorieën van de klassieke en moderne film: van pioniers als Maya Deren, Alexandre Astruc, François Truffaut en Pier Paolo Pasolini tot invloedrijke auteurs als André Bazin, Andrew Sarris, Christian Metz en Laura Mulvey. Sommige van deze essays waren niet eerder in het Nederlands beschikbaar. Alle teksten worden ingeleid en in hun historische context geplaatst om hun blijvend belang voor het denken over film en media te onderstrepen.

Samenstelling en redactie: Annie van den Oever (Rijksuniversiteit Groningen),Frank Kessler (Universiteit Utrecht),Philippe Meers (Universiteit van Antwerpen), Patricia Pisters (Universiteit van Amsterdam) en Steven Willemsen (Rijksuniversiteit Groningen); met medewerking van Tom Paulus (Universiteit van Antwerpen) en Giovanna Fossati (Eye Filminstituut Nederland, Amsterdam). Nijmegen: Uitgeverij In de walvis, 2016.

Sleutelteksten Film- en Mediatheorie, deel 1

Is film kunst of verstrooiing? Een nieuwe manier van tonen of een nieuwe manier van zien? Waarin schuilt de magische aantrekkingskracht van de close-up? En waarom gaan we naar de cinema? Als nieuw medium en jonge kunstvorm sprak film sterk tot de verbeelding van vele denkers, schrijvers en kunstenaars.  De in deze bundel verzamelde teksten registreren met een intense nieuwsgierigheid de effecten van de opkomst van de film, tussen circa 1895 en 1930: de ervaringen van de eerste toeschouwers, de nieuwe esthetische vormen, de reacties van de avant-gardes en de invloed van film op de bestaande cultuur. 

De nieuwe boekenserie Sleutelteksten in Film- en Mediatheorie is een uniek project voor Nederland en Vlaanderen. De serie heeft tot doel om de invloedrijkste teksten uit de geschiedenis van het denken over film en audiovisuele media voor het eerst in het Nederlands bijeen te brengen. Naast gereviseerde vertalingen van sleutelteksten die lang niet beschikbaar waren, onder andere van denkers en filmmakers als Menno ter Braak, Sergej Eisenstein, Maxim Gorki, Georges Méliès en Dziga Vertov, bevat dit eerste deel ook nieuwe vertalingen van internationale sleutelteksten die nooit eerder in het Nederlands verschenen, zoals van Béla Balázs, Germaine Dulac, Louis Delluc, Jean Epstein, Siegfried Kracauer, F.T. Marinetti, Hugo Münsterberg, Paul Valéry en Virginia Woolf. Alle teksten zijn ingeleid en in hun historische context geplaatst om hun blijvend belang voor het denken over film en media te onderstrepen. 

Samenstelling en redactie: Frank Kessler (Universiteit Utrecht), Annie van den Oever (Rijksuniversiteit Groningen), Patricia Pisters (Universiteit van Amsterdam) en Steven Willemsen (Rijksuniversiteit Groningen). Nijmegen: Uitgeverij In De Walvis, 2016

 

Beeldritsen

Tessa Boerman, Patricia Pisters en Joes Segal (eds) Beeldritsen: visuele cultuur en etnische diversiteit in Nederland Amsterdam: De Balie, 2003) 117 pages

In een visuele cultuur wordt identiteit in toenemende mate bepaald door beelden waaraan we ons spiegelen. In een multiculturele samenleving ritsen diverse etnische beeldtradities in, en net zo gemakkelijk weer uit elkaar. Wie in die dynamiek van confrontatie en associatie verdwaald raakt loopt het risico in het dagelijks spraakgebruik te worden weggezet als 'bounty', 'cosby', 'uncle Tom', 'sellout' of 'wannabe'.