Felix & Sophie: Het Denken van Deleuze

on . Posted in Events

Felix & Sophie op 16 mei 2017

Hoe werkt het denken van Gilles Deleuze?

 

De filosofie van Gilles Deleuze staat bekend als uiterst moeilijk, en niet zonder reden. Zij staat bol van neologismen, waaronder transcendentaal-empirisme, deterritorialisatie, lichaam-zonder-organen, immanentievlak en vluchtlijn. Achter deze enorme woordenbrij treft men bovendien ook nog eens een grootse systematiek.

Ondanks de complexiteit wint Deleuze vandaag de dag wel enorm aan populariteit. Zijn denken wordt in de meest diverse kringen toegepast: metafysici, antimetafysici, nihilisten, theologen, literatoren, filmmakers, management-specialisten, wiskundigen en chaostheoretici – allen hechten zij een groot belang aan het werk van deze Fransman. Deze avond zullen we Deleuze’s bijdrage aan twee domeinen van de filosofie onder de loep nemen: de metafysica en de esthetica.

Binnen het metafysische denken heeft Deleuze een unieke positie. Hoewel hij bijvoorbeeld bekend staat als postmodern, moet Deleuze niks hebben van het einde van de metafysica. Deleuze is veeleer een realist: in zijn denken ontwaart hij structuur in een wereld zonder God - geen pure chaos, geen universele kosmos maar een ‘chaosmos’. Met behulp van concepten als ‘verschil’, ‘multipliciteit’, ‘ rizoom’ of ‘assemblage’ maakt hij de oneindige hoeveelheid verschillende dingen van de wereld tot zijn uitgangspunt terwijl hij die op hetzelfde moment binnen één en hetzelfde denkraam probeert te vangen.

Ook binnen de esthetica is Deleuze’s denken invloedrijk. Voorop daarin staat het soort ervaring dat de kunsten ons bieden. Waar de filosofie volgens hem vooral concepten moet creëren, creëert de kunst namelijk ‘een brok ervaring’ in de vorm van een affect of percept. Aan die percepten moet de filosoof proberen in een concept uitdrukking te geven. In zijn invloedrijke studies over film doet Deleuze dat bijvoorbeeld door het soort ervaring dat de film ons biedt nader te articuleren. We moeten films volgens hem niet beschouwen als een aaneenschakelijking van losse momentopnames, maar als een ondeelbare fluïde beweging. Gewapend met dat inzicht buigt hij zich over het effect van die beelden, een effect ‘op de hersenen’ in plaats van de geest.

Aan de hand van deze twee dimensies, het metafysische en het esthetische, zullen we niet alleen proberen de complexe logica van Deleuzes denken te ontrafelen maar ook te demonstreren hoe zijn denken werkt.

Met: Patricia Pisters